Functieomschrijving

Doel van de functie:

Uitvoerder sleufloze technieken, op een veilige en (milieu)verantwoorde wijze uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen en/of avegaarboringen.

Taken & Verantwoordelijkheden:
Stuurt meerdere boorploegen aan.
Zorgt dat de projecten goed en zorgvuldig zijn voorbereidt in samenwerking met de werkvoorbereiding en engineering.
Heeft dagelijks op een correcte manier overleg met de klanten over voortgang, veiligheid en kwaliteit.
Voert de dagelijkse projectadministratie op de projecten.
Zorgt dat de boorstaten en in-metingen van de boorploegen volledig, correct en tijdig op het bedrijfsbureau worden aangeleverd.
Deelt in overleg met de projectleider / directie de boringen, materieel en medewerkers in.
Treedt handelend op bij onvoorziene omstandigheden door maatregelen te nemen of te melden aan de projectleider / directie.
Werkt conform voor het werk geldende kwaliteits- en veiligheidseisen en milieuvoorschriften, en ziet toe op naleving van de PBM’s
Controleert de ligging van de kabels, buizen en leidingen op het werk met behulp van onder andere de KlIC, Kabelzoeker en het graven en/of controleren van proefsleuven. Verzamelt en interpreteert de gegevens voor de uitvoering.
pagina 2 van 3
Zorgt dat er wordt gewerkt conform de geldende voorschriften, richtlijnen, erkenningen en afspraken.
Geeft toolboxen aan de boorploegen.
Woont bouwvergaderingen bij.
Zie toe op dagelijks controle, onderhoud en transport van de boorinstallatie(s).
Voert overleg met de werkplaats over reparatie, onderhoud en modificatie van het materieel.
Is klantvriendelijk.

Bevoegdheden:
Is bevoegd maatregelen te nemen, indien nodig, om het interne kwaliteitszorgsysteem te waarborgen en/of te verbeteren binnen de voor deze functie geldende procedures.
Is bevoegd om in geval van (naderende) onveilige situaties het werk stop te zetten en de leidinggevende te contacteren.

Zelfstandigheid:
Tijdindeling en werkvolgorde:
Werkt dagelijks aan het realiseren van de projecten conform de vooraf opgestelde planning en afspraken en heeft daarbij veel aandacht voor de voorbereidingen en nazorg.

Vormgeving en Aanpak:
De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenspraak met de projectleider / directie, aan de hand van de verstrekte tekeningen c.q. het bestek e.e.a. met in acht name van de geldende voorschriften m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden en geldende veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.

Toezicht:
Werkt zelfstandig onder het toezicht van de projectleider / directie.

Niveau van de problemen:
In geval van problemen kan een beroep gedaan worden op de projectleider / directie.

Functie Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Kantoren, werkplaats, magazijn & werf te Cuijk:
– Alle activiteiten; bedrijfshulpverlening (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Alle activiteiten; deskundige bijstand (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Alle activiteiten; voorlichting en onderricht (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Alle activiteiten; stress, werkdruk en ongewenste omgangsvormen (Psychosociale arbeidsbelasting)
– Alle werkzaamheden / werkplaats; geluid, lawaai, trillingen (fysische factoren)

Projecten:
– Werkzaamheden langs openbare wegen en spoorwegen (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Werkzaamheden op hoogte (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Klimaat omstandigheden (fysische factoren)
– Werken in het buitenland (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Bouwproces dynamische locaties (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Hijs- en hefwerkzaamheden (arbozorg en organisatie van arbeid)
– Rijdend / rollend materieel op dynamische bouwplaatsen (arbozorg en organisatie van arbeid)

Naast deze functie risico’s zijn de risico’s en maatregelen in kaart gebracht middels een statische RI&E voor bedrijfslocaties te Cuijk en project specifiek per werkinstructie op projectlocaties voor projecten van Holland Drilling B.V.

Minimaal vereiste opleidingen:
VCA VOL
Afgeronde MBO – opleiding
BHV of EHBO
Rijbewijs B-E

Kennis:
De uitvoerder is op de hoogte van het vigerende aanwijzingenbeleid m.b.t. de werkzaamheden in relatie tot zijn functie en die van anderen. Heeft gedegen kennis van de bodem, bodemeigenschappen en de interactie tussen bodem en leidingen. Heeft gedegen kennis van meetsystemen t.b.v. pilotboring, bentoniet en samenstellen en werking van de boorspoeling en GPS – apparatuur en KLIC – systeem. Hij is bereid om cursussen/ opleidingen te volgen om zijn vakkennis op peil te houden.

Competenties:
Vakkundigheid
Houdt zijn vakkennis op peil en gebruikt deze bij het vervullen van zijn functie.

Commercialiteit / Klantgerichtheid
Luistert naar klanten, reageert beleefd en adequaat op vragen en opmerkingen en geeft deze, indien nodig, door aan de leidinggevende.

Communicatief vermogen
Beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Kan effectief omgaan met kritiek geven en nemen. Bij voorkeur ook goede kennis van Engelse en/of Duitse taal.

Leidinggevend vermogen
Geeft leiding aan meerdere boorploegen, met name verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit, productie en werkverdeling van de boorploegen.

Precisie
Is in staat om op een constante wijze nauwkeurig te werken.

Organiserend vermogen
Is in staat om doelen en prioriteiten te bepalen om zijn werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Draagt bij aan een positieve werksfeer.

Probleemoplossend vermogen
Is in staat om in moeilijke situaties problemen op te lossen eventueel in samenwerking met anderen.

Flexibele instelling.
Is flexibel in werktijden en werkzaamheden. Is bereidt om collega’s te helpen en vindt het prettig om in een klein/middelgroot team te werken in een informele sfeer.

Passen deze competenties bij jou? Reageer dan op deze vacature.

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris: €3.750,00 tot €4.250,00 /maand

Functie: Uitvoerder
Dagdeel: Full Time
Standplaats: Cuijk

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx