Doel van de functie

Vervaardigen, repareren, modificeren van constructiedelen door middel van het gebruik van verschillende technieken.

Positie van de functie in de organisatie

Rapporteert aan de Chef Werkplaats.

Typering van de activiteiten

Voorbereidingsfase

 • Meet constructie- of installatiedelen
 • Leest tekeningen
 • Verzamelt benodigde materialen en gereedschappen

Uitvoeringsfase

 • Maakt onderdelen op maat
 • Verbindt onderdelen door middel van het juiste lasproces (mig, mag)
 • Stelt onderdelen samen zoals trappen, bordessen, frames, constructies e.d.

Kwaliteitszorg

 • Controleert de verrichte werkzaamheden op fouten
 • Beoordeelt voor dat hij werkzaamheden uitvoert of de materialen voldoen
 • Meet gemaakte producten na

Overige werkzaamheden

 • Ruimt op en houdt werkplek schoon
 • Onderhoudt de machines en gereedschappen waar hij mee werkt
 • Houdt urenregistratie bij
 • Werkt volgens geldende procedures
 • Werkt binnen de voorgeschreven kwaliteitseisen
 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen

Verantwoordelijkheden

 • Koppelt problemen terug naar de leidinggevende
 • Levert de apparatuur en/of constructie volgens de laatste informatie
 • Voert werkzaamheden volgens de gegeven opdracht naar behoren uit

Bevoegdheden

 • Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie
 • Bepaalt zelf de werkvolgorde
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie
MBO niveau 2/3 aangevuld met cursussen

Mag lassen niveau 2/3

Functie: Metaalwerker
Dagdeel: Full Time
Standplaats: Mill

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx