Doel van de functie

In de werkplaats maken van kwalitatief hoogwaardig en specialistisch laswerk overeenkomstig de standaarden en normen.

Positie van de functie in de organisatie

Rapporteert aan de chef werkplaats

Voorbereidingsfase

 • Leest technische tekeningen
 • Bereidt de lasnaden en de te lassen verbindingen voor
 • Meet de te maken constructies in
 • Beoordeelt de te lassen materialen
 • Stelt lasapparatuur in

Uitvoeringsfase

 • Hanteert voorgeschreven lasproces, toevoegmaterialen en hulpgereedschappen
 • Werkt de gemaakte lasverbindingen af door middel van schuren, slijpen of vijlen
 • Bewerkt en verbindt constructies, leidingen, plaatwerk e.d.

Kwaliteitszorg

 • Controleert vooraf de te lassen producten, de toegepaste apparatuur en toevoegmaterialen
 • Controleert het eindresultaat

Overige werkzaamheden

 • Onderhoudt lasvaardigheden
 • Onderhoudt de lasapparatuur
 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen
 • Ruimt op en houdt werkplek schoon
 • Houdt urenregistratie bij
 • Werkt volgens geldende regels en procedures van de werkgever
 • Werkt binnen de voorgeschreven kwaliteitseisen

Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens de laatste versie van tekeningen en informatie
 • Verricht de werkzaamheden overeenkomstig de geëiste standaarden en normen
 • Koppelt problemen terug
 • Levert de apparatuur en/of constructie op volgens de laatste informatie
 • Is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de toevertrouwde bedrijfsmiddelen

Bevoegdheden

 • Meldt onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie
 • Bepaalt (in overleg/deels) zelf de werkvolgorde
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie
MBO niveau 2/3 met aanvullende cursussen

VCA Basis

Mag lassen niveau 1/2/3

Functie: Lasser
Dagdeel: Full Time
Standplaats: Mill

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx